Copyright 2016 Pokoje Gościnne Agawa ul. Jesienna 1, Karwia. Wszystkie prawa zastrzeżone.| Regulamin | www.webd.karwia.pl

Szybki kontakt z nami!

tel. 605 367 402 ,

     58 674 70 63

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaszuby

Kaszuby to region wyjątkowy do którego należy Karwia i okolica.

Kulturowe zasoby tych ternenów charakteryzują dwie cechy: różnorodność  i unikatowość. Jest to efektem krzyżowania się wielu kultur na tym obszarze  na przestrzeni wieków. Jednak największy wpływ na kształtowanie się kultury, zwyczajów i obrzędów autochtonów miało morze.

Kaszubi oprócz odrębności językowej zachowali bardzo bogatą kulturę materialną. Kultura kaszubska stanowi trwałą podwalinę kreowania tożsamości kulturowej regionu i w sposób istotny wzbogaca współczesną wielokulturowość Pomorza. Kultura Kaszub zawiera wiele różnorakich elementów od haftu kaszubskiego poprzez legendy, literaturę, taniec, rzeźbę, po budownictwo drewniane. Nie można pominąć całej strefy kulturowej ukształtowanej przez wielowiekowe obcowanie z morzem. Ziemia Pucka słynie z bogatej twórczości ludowej rozwijającej się od dawna i znajdującej powszechne uznanie u znawców i miłośników sztuki. Dowodem na to jest eksponowanie przez muzea kaszubskich rzeźb, obrazów na szkle, ceramiki, a także prac hafciarskich, z bursztynu, rogu, korzeni sosny i jałowca. Na Ziemi Puckiej również dzisiaj żyje i działa wielu twórców zajmujących się różnymi dziedzinami sztuki ludowej. Najliczniej reprezentowane są hafciarki.

 

Kaszubi, stanowiący na Pomorzu Gdańskim najsilniejszą pod względem wartości etnicznej, jedności mowy i kultury grupę regionalną, wytworzyli w ciągu swojej wielowiekowej historii bogatą kulturę, której tradycyjny kształt przetrwał do dziś w wielu zwyczajach i obyczajach, w ciekawym folklorze i sztuce ludowej.

Kaszubska sztuka ludowa jest drogocenną perłą w skarbcu narodowej kultury. Pojęciem tym obejmujemy całą artystyczną stronę ludowej kultury materialnej: rzeźbę, malarstwo, rękodzieło ludowe w tym tkactwo, garncarstwo, plecionkarstwo, zdobienie stroju. Zaliczamy tu również wyrób przedmiotów zdobione, np. wyrobów z bursztynu i rogu oraz instrumentów ludowych, zabawek, malatur na meblach, plastykę obrzędową i artystyczne kowalstwo ludowe.  

Zapraszamy na Kaszuby wszystkich którzy mają ochotę zrelaksować się i poznać nadmorską historię.