Copyright 2016 Pokoje Gościnne Agawa ul. Jesienna 1, Karwia. Wszystkie prawa zastrzeżone.| Regulamin | www.webd.karwia.pl

Szybki kontakt z nami!

tel. 605 367 402 ,

     58 674 70 63

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Pokoje  

ul. Jesienna 1  Karwia tel. 58 674 70 63, 605 367 402

Regulamin

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszych pokojach gościnnych prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu.

 

Pokoje gościnne

 

Agawa ul. Jesienna 1, 84-105 Karwia

   

Podlesie ul. Wiankowa 15, 84-105 Ostrowo  

Ten regulamin powstał z myślą ułatwienia porozumienia między kwaterodawcą a gościem hotelowym, prosimy o zapoznanie się z tekstem.

 

Niniejszy regulamin jest jednocześnie umową zawartą między stronami. Gość hotelowy zgadza się na warunki umowy w chwili wpłacenia zadatku lub w momencie zapłaty całości należności gdy zadatek nie był wymagany.

 

Oferujemy dwa budynki noclegowe ul. Jesienna 1 w Karwi i ul. Wiankowa 15 w Ostrowie. Rezerwacje robimy pod tymi samymi numerami telefonów, proszę wybrać adres wypoczynku.

 

Wszelkie pomieszczenia mieszkalne w Pokojach Gościnnych  zwane dalej „kwaterami” wynajmowane są na doby przez najemców zwanych dalej „Gośćmi”.

Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 14.00 w dniu przyjazdu, a kończy się dnia nastepnego o godzinie 10.00, do tej godziny należy opuścić pokój i oddać klucze.

 

Przykład: Pobyt od 10.07 do 17.07 - płatność za 7 dób hotelowych

               Przyjazd 11.07 po godz. 14.00 wyjazd 24.07 do godz. 10.00 rano

 

Poza sezonem letnim, po uzgodniuniu z kwaterodawcą jest możliwość zmiany godzin przyjazdu lub wyjazdu.

 

Rezerwacje wstępną przyjmujemy telefonicznie po uzgodnieniu warunków wypoczynku czyli miejsca, wybranego terminu, standartu pokoju, ilosci przyjeżdżających osób dorosłych i dzieci ( ile lat ) oraz ceny i co zawiera. Prosimy o podanie danych: imię, nazwisko, adres, numeru telefonu kontaktowego.

 

Następnie przyszły gość hotelowy wpłaca zadatek na podane konto w terminie do 4 dni (jeśli nie ustalono innaczej) od dnia dokonania wstępnej rezerwacji. Kwota zadatku podana telefonicznie na każdy rezerwowany pokój, kwota ta zostaje odliczona w dniu przyjazdu w momencie uregulowania należności za cały pobyt. Po upływie 2 dni od chwili dokonania wpłaty zadatku, zaleca się kontakt telefoniczny z kwaterodawcą w celu potwierdzenia czy rezerwacja została zakończona pomyślnie.

 

W przypadku braku wpłaty w powyższym terminie oznacza odstąpienie od umowy najmu, gdy klient dokonał wpłaty po terminie, zostanie zwrócony zadatek po potrąceniu kosztów operacyjnych.

 

W dniu przyjazdu należy zameldować się pokazując dowód wpłaty i dokument tożsamości  oraz uregulować całą kwotę ( gotowką ) za zarezerwowany pobyt, zgodnie z zamówioną rezerwacją. Nie akceptujemy kart płatniczych ani czeków. Cena za pobyt nie obejmuje opłaty klimatycznej która jest liczona za dobę hotelową ( około 1,5 zł od osoby stawkę ustala Gmina Władysławowo ) oraz cena nie zawiera ubezpieczenia, wyżywienia i transportu.  

Jeśli w czasie pobytu lub na końcu pobytu okaże się ze liczba zamieszkałych osób jest większa od podanej w czasie rezerwacji to gość hotelowy zostanie  obciążony kosztami dodatkowymi.

 

Przedłużenie pobytu jest możliwe w przypadku wolnego terminu i wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Kwaterodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych okresach.

 

Przekazywanie pokoju, gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt. Gość powinien korzystać z pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku.

 

Rezygnacja, w przypadku niewykorzystania całości lub części noclegów w zarezerwowanym wcześniej terminie, gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.

 

Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego. Zachowanie gości i osób korzystających z wypoczynku nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości.

 

Za pobyt dzieci na terenie całego obiektu, placu zabaw odpowiadają ich opiekunowie.

Szczególną ostrożność prosimy zachować przy grillu i trampolinie. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, stan techniczny zabawek prosimy natychmiastowo poinformowac kwaterodawcę. Dzieci szczególnie poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałą opieką opiekunów prawnych.

 

Szkody Gość jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania właściciela o ewentualnych szkodach i brakach zastanych w pokoju oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie lub przez zaproszonych i niezameldowanych osób podczas pobytu. Gdy wystąpi szkoda gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z naprawą zniszczonych przedmiotów i usunięcia szkód w trakcie trwania pobytu. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia kwatery bez zwrotu kosztów.

 

Osoby niezameldowane na kwaterze, mogą przebywać tylko i wyłącznie za wcześniejszą zgodą właściciela obiektu tylko pod nadzorem osób zameldowanych.

Z infrastruktury budynku i posesji mogą korzystać tylko osoby zameldowane ze względu na przepisy bezpieczeństwa przeciw pożarowe. Im mniej osób tym bezpieczniej dla mieszkańców.

Właściciel obiektu może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin domu,wyrządzając szkodę w mieniu budynku lub gości,albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania obiektu a za zachowanie osób odwiedzających odpowiada zarejstrowany gość hotelowy.

 

Kwaterodawca świadczy:

- udzielania informacji związanych z pobytem i atrakcjami turystycznymi,

- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszelkich spraw dotyczących oferty obiektu,

- warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu,

- sprawność urządzeń technicznych, wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,

- budzenie o wyznaczonej godzinie,

- przechowywania bagażu gości zameldowanych,

- sprzątanie pokoju przed przyjazdem i po wyjeździe gości,

- usługi zgodnie ze swoją kategorią i standartem czyli pokoje gościnne,

- odsyłanie przedmiotów osobistego użytku pozostawionych w pokoju przez wyjeżdżającego gościa  na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji kwaterodawca przechowa przedmioty przez 2 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie do właścicieli.

 

Zwierzęta. W trosce o zdrowie naszych gości ( kilku alergików ) na terenie całej posesji nie dopouszczamy zwierząt domowych itp.

 

Kwaterodawca nieodpowiada Kwaterodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia gości, kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, sprzętu komputerowego, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną należących do gości.

Parking na terenie posesji jest niestrzeżony. Kwaterodawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu, innego pojazdu lub jego wyposażenia i bagażu pozostawionego na parkingu.Parkowanie samochodów na terenie obiektu jest dozwolone za zgodą właściciela i na własną odpowiedzialność.

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować, kwaterodawca rezerwuje sobie prawo przeniesienia rezerwacji gościa do obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. W przypadku wystąpienia zjawisk o charakterze siły wyższej, właściciele obiektu noclegowego mają prawo anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste gościa hotelowego lub jego majątku, z powodów niezależnych nie będzie mogło być zagwarantowane. Pieniądze wpłacone przez gościa hotelowego podlegają zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

 

Przepisy przeciw pożarowe, instrukcja. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia,również zabronione jest palenie tytoniu tylko w miejcu wyznaczonym.

Każda osoba przebywająca na kwaterze obowiązana jest przestrzegać postanowień instrukcji przeciwpożarowej.

 

W razie zauważenia pożaru w budynku czyli pokoju, kuchni lub korytarzu należy:

- natychmiast zawiadomić o tym właściciela i obsługę oraz osoby budynku i straż pożarną,

- przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy sprzętu przeciwpożarowego i innych dostępnych środków,

- ewakuować się do klatki schodowej zgodnie z kierunkiem oznaczonymi znakami,

w przypadku stwierdzenia zadymienia korytarza nie otwierać drzwi pokoju, uszczelnić je pościelą, otworzyć okno i ewakułować się,

- udać się na ulicę przed budynkiem aby potwierdzić obecność osób zameldowanych,

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby,  kwaterodawcy.

 

Regulamin Pokoje gościnne ul. Jesienna 1, 84-105 Karwia i  ul. Wiankowa 15, 84-105 Ostrowo  podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na niniejszej stronie internetowej www.agawakarwia.pl, w pokojach indywidualnego zapoznania się przez klienta w pokojach gościnnych.

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 1-go marca 2016r. do odwołania.

 

 

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń i życzymy udanych wakacji.  

 

Jeśli macie Państwo pytania z chęcią odpowiemy telefonicznie  605 367 402, dziękujemy.